Työnjohdolle

EDC Työmaajärjestelmän monipuoliset toiminnallisuudet takaavat, että työnjohdolla on tarvittava ja ajantasainen tieto työmaan tapahtumista. Työnjohto voi seurata reaaliajassa työmaiden tapahtumia sekä ohjata työn etenemistä helppokäyttöisen älypuhelimissa ja tablet-laitteissa toimivan Työmaa-sovelluksen tai internetselaimen avulla. Aikataulujen sekä tehtävien vaivaton laatiminen ja muokkaus järjestelmän avulla helpottaa työmaiden kokonaiskuvan näkemistä ja hallinnointia. Sähköisen työnohjauksen avulla työnjohto voi hallinnoida pienempia töitä ja työt tulevat laskutettua niiden päätyttyä.

Raportointityökalujen avulla johto voi reaaliaikaisesti seurata kuluja ja projektin etenemistä. Tiedot tallennetaan ja arkistoidaaan työmaa- ja yrityskohtaisesti, jotta niihin voi palata vaikka vuosien päästä tilanteen niin vaatiessa. Työnjohto voi Työmaajärjestelmää käyttämällä keskittyä itse projektin johtamiseen.

Työmaalle

Työmaamestarille palvelumme mahdollistaa perinteisten dokumenttien laatimisen nykyaikaisesti sähköisessä muodossa. Merkintöjen tekeminen työmaapäiväkirjaan onnistuu kätevästi esimerkiksi mobiilisovelluksemme avulla, jolloin tärkeät tiedot tulevat heti laitettua muistiin ja siten, että ne vielä löytyvät kun niitä tarvitaan. Työmaapäiväkirjan merkintöjen yhteyteen voidaan myös liittää kuvia ja tiedostoja, jolloin tietoa saadaan kerättyä mahdollisimman tehokkaasti. Laatumittausten tekeminen ja työmaamuistioiden täyttäminen kuvineen sekä huomautuksineen onnistuu järjestelmän avulla näppärästi ja tietoja päästään täydentämään ja tarkastelemaan myöhemmin mistä tahansa verkkoyhteyden avulla.

Työvaiheet voidaan myös kuvata ja tallentaa järjestelmän kuvapankkiin suoraan älypuhelinta käyttämällä, ja kuvamateriaalista voidaan helposti koostaa hyödyllisiä raportteja asiakkaalle toimitettavaksi. Perehdytysten dokumentointi ja mm. henkilökorttien tulostaminen tapahtuu järjestelmää hyödynnettäissä käden käänteessä. EDC Työmaajärjestelmä myös kertoo reaaliaikaisen tilanteen siitä, ketkä työntekijät ovat työmaalla. Järjestelmän monipuoliset viestintätoiminnallisuudet takaavat, että tärkeiden asioiden kommunikointi onnistuu hetkessä kaikille työntekijöille tilanteen sitä vaatiessa.

Maanrakentajille

EDC Työmaajärjestelmä tarjoaa sähköiset työkalut laadukkaaseen dokumentointiin, jotka on ratkaisevassa roolissa onnistuneessa maanrakennus projektissa. Yksi suosituimmista toiminnallisuuksista onkin työkohteiden- ja vaiheiden helppo kuvaaminen suoraan työmaakohtaiseen kuvapankkiin. Kuvat arkistoituvat, niitä voi jakaa esim. tilaajille tai valvojille sekä ne ovat löydettävissä vuosien päästä töiden päättymisestä. Samoin työmaalla tehtävät katselmukset voi tehdä tablet-laitteella kierroksen aikana ja ottaa sähköiset allekirjoitukset kierroksen loputtua.

Järjestelmän laite-, tuote- ja asiakasrekisterit helpottavat päivittäisten työ- ja ajosuoritteiden kirjaamista. Työntekijät voivat tehdä kirjaukset käyttämällä kyseiseen toimintoon suunniteltua helppokäyttöistä älypuhelin sovellustamme, joka tukee myös verkkoyhteydettömyyttä.

Pääurakoitsijalle

EDC Työmaajärjestelmä tarjoaa monipuolisesti sähköisiä työkaluja työmaan päivittäisten rutiinien hoitamiseen. Heinäkuussa 2014 voimaan astunut ilmoitusvelvollisuus verottajalle on ollut monelle kuukausittainen haaste. EDC Työmaajärjestelmällä niin urakka- kuin työntekijäilmoitusten tekeminen onnistuu järjestelmän avulla vain muutamalla klikkauksella.

Laatumittausten tekeminen, työmaapäiväkirjan täyttäminen ja dokumentointi työmaalla onnistuu tietokoneella, älypuhelimella tai tablet-laitteella, kirjauksiin saa liitettyä myös asioita selventävät kuvat. Tiedot ovat löydettävissä palvelusta vielä vuosia työmaan loppumisen jälkeen. Voit antaa niin omille työntekijöillesi, aliurakoitsijoille, valvojalle tai rakennuttajalle rajatut käyttöoikeudet, joiden avulla he pääsevät tarkastelemaan kyseisiä dokumentteja, mittauksia, työmaapäiväkirjaa ja heitä koskevia tietoja määritystesi mukaisesti.

Voit tulostaa järjestelmästä myös kulkulupaluettelon Aluehallintoviraston tarkastusta varten sekä tallentaa muutamalla klikkauksella kaikkien työmaan toimijoiden tilaajavastuu tiedot ja kansioida ne työmaan tietopankkiin. Tämä helpottaa rutiineja kun arvokas tieto on löydettävissä käden käänteessä järjestelmästä eikä aikaavievää tietojen metsästystä ole enää tarpeen tehdä. Lukuisat työmaan arjen pyörittämistä helpottamaan rakentamamme toiminnallisuudet jättävät järjestelmää hyödyntäville henkilöille työtehtävästä riippumatta enemmän aikaa ja tarmoa keskittyä itse asiaan eli työhön/rakentamiseen.

Aliurakoitsijalle

EDC Työmaajärjestelmällä aliurakoitsija voi ohjata omien henkilöiden toimintaa ja seurata työnlaatua. Sähköisellä työnohjauksella aliurakoitsija voi ohjata henkilöstönsä töihin ja seurata annettujen työtehtävien etenemistä. Työsuoritteiden kirjaaminen paperille ja niiden toimittaminen eteenpäin on aikaa vievää, sähköisellä työnohjauksella tieto kulkee toimistolle reaaliajassa. Työajanseuranta raportteineen on vaivattomasti hyödynnettävissä myös palkanlaskennan näkökulmasta. Tiedon siirtäminen palkanlaskentaohjelmistoihin onnistuu silmän räpäyksessä. Aliurakoitsija voi myös hyödyntää oman yritysilmeen mukaisia lomakkeita, järjestelmän yritys-, laite- ja tuoterekisterejä sekä muita työn dokumentoinnin sähköisiä työkalujamme.

Liikkuvaan työhön

Liikkuvaa työtä on helppo hallinnoida EDC Työmaajärjestelmän tarjoamalla yksinkertaisella työnohjauksen työkalulla, jonka avulla voidaan luoda vaivattomasti tehtäviä työntekijöille. Tieto uudesta tehtävästä välitetään sähköisessä muodossa vaihtoehtoisesti niin tekstiviestin, sähköpostin kuin itse järjestelmän kautta työntekijällä. Työnjohto tietää koko ajan tilanteen, mitä tehtävää kukin työntekijä parhaillaan on tekemässä ja mitkä tehtävät/suoritteet ovat jo valmiita, eikä tehtävät jää näin ollen laskuttamatta. Työntekijälle tämä mahdollistaa erittäin helpon tavan kirjata uusi suorite toimistolle.

Toimistolle

EDC Työmaajärjestelmää käyttämällä toimistolla on saatavilla sama tieto työmaan etenemisestä kuin työmaalla. Järjestelmän selkeät valikot sekä dokumenttikirjastot nopeuttavat tiedon löytymistä ja vuosia sitten loppuneen työmaan tiedot löytyvät muutamalla napin painalluksella arkistosta. Tiedot tehdyistä työtunneista voidaan hyödyntää palkanlaskennassa ja myös ilmoitukset verottajalle hoituvat vaivattomasti muutamalla klikkauksella.

Sidosryhmille

Asiakkaat, yhteistyökumppanit, omat ja aliurakoitsijoiden työntekijät sekä valvoja voivat hyödyntää järjestelmän tietoja heille määritettyjen oikeuksien mukaan. Voit tarjota ajantasaista tietoa projektin etenemisestä sidosryhmille, esimerkiksi kerrostalotyömaan etenemisestä. Tiedon jakaminen EDC Työmaajärjestelmän avulla on todella helppoa. Valvoja voi esimerkiksi kommentoida työmaapäiväkirjaa ja kuitata sen sähköisesti. Myös aliurakoitsijoiden työntekijät saavat omat tuntitietonsa järjestelmän kautta. Tilaaja voi seurata projektin etenemistä reaaliajassa.